Çevre Politikamız

Lezzet mirasını yeni nesiller ile paylaşıyoruz!

Geçmişten gelen lezzet mirasını yeni nesiller ile paylaşabilmek adına, çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı büyümeleri konusunda sorumluluğu aldığımızın farkındayız.

Ülkemizin kıymetli coğrafyasının cömertliği karşısında hedefimiz; enerji ve doğal kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve kullandırmak, çevreye duyarlı hammadde ve malzeme kullanımını teşvik eden sistemler geliştirmeyi amaçlamaktır.

Bu noktada; başarımızı, lezzetimizi ve varlığımızı sürdürülebilir ve istikrarlı kılmak, günün getirdiği gelişmeleri bir adım öncesinden fark edip tüketicilerimizin talep ve ihtiyaçlarına çözümler üretebilmek, çevreye olabilecek olumsuz etkilerimizi en aza indirmek ilk vazifemizdir.

Tüm bu sebeplerden dolayı markamızın üretim süreçlerinde;

  • Sağlık ve çevre konularını kapsayan yerel ve ulusal tüm yönetmeliklerine uymak,
  • TSE standartlarına uygun üretim yapmak,
  • Üretim ve süreçleriyle ilgili çalışmalarda çevreye ve doğaya saygılı AR-GE çalışmalarına öncelik verip yatırım yapmak,
  • Sınırlı kaynak tüketiminde tasarruf uygulamak,
  • Ekibimize sosyal sorumluluk ve çevre konularında bilinçlendirme eğitimleri vererek bireysel olarak bu konuda gelişmelerine katkı sağlamak ana politikalarımızdır.